anwb  acsi  recron vvv   100procent    echtAchterhoek    wifi 

Corona maatregelen

Situatie vanaf 1 juli en tot nader bericht

01-07-2020

Beste campinggast

Om alles beheersbaar te houden dient u op onze camping rekening te blijven houden met een aantal beperkte en aangepaste maatregelen.    

Zaken om rekening mee te houden!

Afstand houden:

 • Houd altijd afstand met personen buiten uw eigen huishouden (minimaal 1,5 meter!), met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar.
 • Groepen nemen wij in principe niet aan.

Beperkt gebruik faciliteiten:

 • Iedere plaats heeft zijn eigen waterkraan en afvoer voor afvalwater.
 • De sanitaire voorzieningen* zijn beperkt  geopend, daarom...
 • Dringend verzoek om zoveel mogelijk gebruik te maken van uw eigen sanitaire faciliteiten.
 • Laat alles schoon achter en leeg het chemisch toilet achter het toiletgebouw op gepaste afstand.
 • Geef elkaar de ruimte.
 • Blijf niet onnodig in de ruimte!
  (* Bij het sanitair gebouw heeft uitgaand verkeer voorrang boven ingaand verkeer).

Bezoek:

Bezoek willen wij zoveel mogelijk reduceren, daarom:

 • Is bij kortdurend verblijf geen bezoek toegestaan.
 • Is bij langdurend verblijf beperkt bezoek toegestaan, onder de hieronder genoemde voorwaarden!
 • Minimaal één dag van te voren dient bij de receptie om toestemming te worden gevraagd
 • Bezoek moet zich direct bij aankomst zelf melden bij de receptie.
 • Om het toiletgebouw te ontlasten, dienen de bezoekers zoveel mogelijk gebruik te maken van uw eigen sanitaire faciliteiten.
 • U dient uw bezoekers vooraf te informeren over de corona maatregelen!

Overig:

 • Let extra op de hygiëne
 • Betaal zoveel mogelijk gepast, of met pin.

Bij verkoudheidsverschijnselen verzoeken wij u niet te komen!

 

Wij hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Geef elkaar de ruimte en blijf gezond!

Camping Klompenmakerij ten Hagen


 

Situation ab 1. Juli und bis Weiteren Nachricht

01-07-2020

Lieber Campinggast

Um alles überschaubar zu halten, müssen Sie auf unserem Campingplatz beachten mit einigen begrenzten und angepassten Maßnahmen.

Dinge zu beachten!

Abstand halten:

 • Halten Sie immer Abstand zu Leute außerhalb Ihres eigenen Haushalts (Mindestens 1,5 Meter!), mit Ausnahme von Kindern unter 12 Jahren.
 • Grundsätzlich akzeptieren wir keine Gruppen

Begrenzte Nutzung von die Einrichtungen:

 • Jeder Camping-Stellplatz hat sein eigenen Wasserhahn und ein Abfluss für Grauwasser
 • Die sanitären Einrichtungen* sind begrenzt geöffnet, deshalb...
 • Dringende Bitte, Ihre eigenen sanitären Einrichtungen so oft wie möglich zu nutzen
 • Lassen Sie alles sauber und leeren Sie die Chemietoilette in angemessenem Abstand hinter dem Toilettengebäude
 • Gib einander genug Raum.
 • Bleiben Sie nicht unnötig im Raum!
  (* Im Sanitärgebäude hat der ausgehende Verkehr Vorrang vor dem eingehenden Verkehr).

Besuch:

Besucher wollen wir so weit wie möglich reduzieren, deshalb:

 • Ist beim kurzfristige Aufenthalt kein Besuch erlaubt.
 • Ist beim Langen Aufenthalt begrenzt Besuch erlaubt, unter den unten aufgeführten Bedingungen!
 • Mindestens einen Tag im Voraus muss an der Rezeption die Erlaubnis angefragt werden.
 • Besucher müssen sich direkt bei der Ankunft an der Rezeption melden.
 • Zur Entlastung der Sanitairanlagen, sollen Besucher so oft wie möglich Ihre eigenen sanitären Einrichtungen benutzen.
 • Sie müssen Ihre Besucher im Voraus informieren über die Corona Maßnahmen.

Weiter:

 • Achten Sie besonders auf die Hygiene
 • Zahlen Sie wenn möglich mit abgezähltes Geld oder mit Karte.

Wir bitten Sie, nicht zu kommen bei Erkältungssymptome!

Wir hoffen, Sie vorläufig ausreichend informiert zu haben.

Gib einander genug Raum und bleiben Sie gesund!

Camping Klompenmakerij ten Hagen